//ƒ α к ε ▲▼ Þ ε ε þ s . <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body onkeydown='return false;'><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3543377218717945122\x26blogName\x3dn+%C2%B5+r+%E2%96%B2%E2%96%BC+a+%CE%B7+y+s+.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://misswhiteblack.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://misswhiteblack.blogspot.com/\x26vt\x3d-6271458818990427415', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Maybe I'm trying. trying too hard,
with nothingness to do.
i'm sorry you, but it's empty.

entries about chat links

Jamuan Kelas
Friday, November 12, 2010 // Friday, November 12, 2010Hi ! Time ni masa Jamuan Kelas ! Macam-macam makanan ada : Kek , Popia , Roti Jala , Fishball dan macam-macam lagi lah ! Heheh.. Time aku nak datang sekolah ada lagi 15minit jerp sebelum loceng sekola berbunyi ! Mula-mula mak aku suruh aku tak payah pergi sekolah ! tapi disebabkan ada jamuan & saat-saat yang terakhir ni aku cakaplah nak pergi sekolah ! Masa aku nak pergi sekolah tu hujan lebat ! Ramai jugak orang datang lambat & Ibu bapa hantar anaknya dalam sekolah sebab hujan lebat ! Nasib baik aku dapat datang sekolah ! best jugak ! Tapi lambat laa jamuan start ! Aku time tu dah lapar gilaa .. Kalau siapa datang sekolah memang kenyang gilaa.. sebab banyak gila makanan ! Aku siap boleh berebut-rebut ambik gula-gula dengan diorang hahah.. kelakar dowh... banyak jugak aku dapat gula-gula.. satu tangan ! Hahah.. pastu masa dah nak balik tu , cikgu cakap sesiapa yang tak ambik 'Cupcake' angkat tangan ! Waaaa.. cikgu sangat murah hati ! dapat jugak aku cupcake tu ! macam-macam bentuk ada ! Memang syok laa dekat sekolah tadi ! Huhuu~ memang siapa tak datang rugi !! Hohoh.. Enjoy Yaa ~ ;DDD

Labels: