//ƒ α к ε ▲▼ Þ ε ε þ s . <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body onkeydown='return false;'><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3543377218717945122\x26blogName\x3dn+%C2%B5+r+%E2%96%B2%E2%96%BC+a+%CE%B7+y+s+.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://misswhiteblack.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://misswhiteblack.blogspot.com/\x26vt\x3d-3970840827983901964', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Maybe I'm trying. trying too hard,
with nothingness to do.
i'm sorry you, but it's empty.

entries about chat links

Mesra Pet Shop
Tuesday, March 1, 2011 // Tuesday, March 01, 2011Sile tengok puas-puas yerr ! Dekat kedai Mesra Pet Shop ni memang ade banyak bahan-bahan kucing ! jadi anda taa perlu beli kat tempat laen .. siap boleh check kucing , sume ade ! Kedai ni dibuka dari pukul 10:00 pagi - 8:00 malam ! jadi jika anda nak check kucing anda atau nak mandulkan kucing anda boleh buat disini ! tempatnyer taa jauh dari rumah saya ! kedai ni jugak dekat dengan 7 eleven bagi sesiape yang duduk kat Saujana Impian laa.. kalau dari tempat lain mungkin jauh siket ! Kat sini ade makanan khas untuk kucing jenama 'Royal Canin' , 'Black Wood' , 'Cat Eye' and laen-laen lahh ! memang Whiskas , Frieskies sume makanan khas untuk kucing , tapi makanan seperti tu sebenarnyer taa cukup bagus untuk kucing ! Yang bagus tuh 'Royal Canin' jenama nih memang mahal giler babun laa , tapi kalau anda beli mahal-mahal p0n 'Royal Canin' ni memang taa rugi lah sebab makanan ni memang jage hair care , skin , fur and laen-laen ! Macam-macam lagi ade , cage untuk kucing p0n ade , makanan ikan , arnab , hamster ! memang bst kedai tuh ! Rantai kucing p0n ade macam-macam jenis ! Bagi sesape yang teringin nak pergi bolehlaa pegi .. kat situ jugak ade jual kucing , arnab and hamster ! So , Enjoy okay ? :D

Labels: