//ƒ α к ε ▲▼ Þ ε ε þ s . <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body onkeydown='return false;'><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3543377218717945122\x26blogName\x3dn+%C2%B5+r+%E2%96%B2%E2%96%BC+a+%CE%B7+y+s+.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://misswhiteblack.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://misswhiteblack.blogspot.com/\x26vt\x3d-3970840827983901964', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Maybe I'm trying. trying too hard,
with nothingness to do.
i'm sorry you, but it's empty.

entries about chat links

Travelling Friends.
Thursday, December 20, 2012 // Thursday, December 20, 2012Bab 1: Pelancongan Pertama
Kisah dua orang kawan karib yang melancong ke Europe dan Turkey selama sebulan dan bekerja disana. Emily dan Mary ialah kawan karib sewaktu sekolah menengah di Japan dan belajar di University yang sama iaitu University of U.K. Mereka sentiasa bersama tidak kira apa yang berlaku. Emily dan Mary merupakan seorang perempuan yang berumur 23 tahun yang bercita-cita ingin melancong ke seluruh dunia. Tetapi mereka hanya sempat melancong ke Turkey dan Europe. Tiba di Turkey, mereka menyewa sebuah rumah kecil untuk menginap disana. Pada pagi tersebut, Emily keluar untuk berjalan seorang diri di bandar Turkey dan sesat. Muncul seorang lelaki yang baik sewaktu dia sesat di bandar Turkey. Lelaki tersebut bernama Chris. Chris menolong Emily dan membawanya bersiar-siar di bandar Turkey dan pulang ke rumah. Selepas sehari berlalu, Mary dan Emily keluar bersama dan mengambil gambar di sekeliling Turkey. Mereka amat gembira dan excited. Itu kali pertama mereka berdua melancong ke luar negara. Keesokkan harinya, Emily bertemu Chris dan mula mengenali satu sama lain. Emily dan Chris mula menjadi kawan dan sering lepak bersama di tasik.

Bab 2: Salah Faham?
Tidak lama kemudian, Mary mendapat tahu tentang kawannya Emily yang selalu keluar bersama Chris. Keesokkan harinya lagi selepas Emily pulang ke rumah, Mary memarahi Emily kerana selalu keluar tanpa mengetahuinya. Mereka bergaduh dan berpisah selepas kejadian itu. Selepas tiga hari berlalu Mary ternampak Emily terbaring pengsan seorang diri di tepi pohon. Dengan segera, Mary membawa Emily ke hospital dan mendapat tahu yang kawannya mengalami demam panas. Selepas Emily sihat, mereka terpaksa teruskan perjalanannya ke Europe.Emily pula terpaksa meninggalkan kawannya di Turkey, dia tahu dia tidak boleh berjumpa dengan Chris selepas ini. Mary tahu Chris sebenarnya seorang lelaki yang baik apabila dia berjumpa dengannya bersama Emily. Berakhirlah pelancongan mereka di Turkey dan meneruskan lagi di Europe.

Bab 3: Kami di Europe!
Semasa di dalam kapal terbang, Mary berharap perkara seperti sebelum ini tidak akan berulang lagi apabila tiba di Europe nanti. Dia berharap apabila sampai di Europe nanti keadaan akan menjadi lebih baik. Setelah sehari di dalam kapal terbang akhirnya mereka tiba di Europe. Emily dan Mary amat gembira dan tidak sabar untuk melancong kerana mereka ingin bermain salji! Setelah sampai, mereka menyewa hotel untuk penginapan. Selepas menyewa hotel, mereka bersiar-siar sekeliling Europe. Dari London ke Paris , Italy dan lain-lain. Mereka tinggal di sana selama sebulan lebih dan kembali ke hometown selepas itu. Banyak kenangan manis mereka disana dan banyak juga gambar yang diambil oleh mereka. Emily dan Mary berpuas hati dan ingin datang ke sana lagi suatu hari nanti. Setelah sampai dirumah mereka, Emily sering termenung ke luar tingkap mengingati Chris di Turkey. Dia tahu, mungkin dia tak akan dapat jumpa lagi mana-mana lelaki yang sebaik Chris.

- Tamat -


P/s: This is only the intro of the story, full story coming soon..